Ruiter met een verstandelijke beperking

Paardrijden voor gehandicapten!

Iedereen moet kunnen paardrijden, of je nou een fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperking hebt waardoor je niet naar een reguliere manege kan gaan! Net zoals een mens zonder beperkingen, is sporten voor mensen met een beperking gezond en een plezierige bezigheid. Helaas zijn niet alle sporten even toegankelijk voor mensen met een handicap, maar gelukkig zijn er een hele hoop mensen die er hun best voor doen om mensen met een beperking te laten paardrijden.

Wie zijn de ruiters?

Kinderen, jongeren en volwassenen die een beperking hebben en binnen een revalidatie-behandelplan door middel van therapeutisch paardrijden hun doelstellingen kunnen bereiken. Ruiters die bijvoorbeeld door een ongeval letsel hebben opgelopen en daarna hulp en advies nodig hebben om hun sport weer voort te kunnen zetten behoren ook tot die groep. Als er letsel is wordt er natuurlijk ook gekeken of er mogelijkheden zijn met aanpassingen de sport voort te kunnen zetten.

Hoe wordt er gewerkt?

Nieuwe ruiters die zich aanmelden worden eerst geplaatst in een hippisch team. Dat team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, instructeur en een begeleider. Het HT observeert de nieuwe ruiter en stelt doelen vast. Tijdens de observatie wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en waar de beperkingen liggen en zoeken naar het juiste paard met de beste lesmethode die aansluit bij de cliënt.

Vervolgens wordt ruiter regelmatig opnieuw geobserveerd om te kijken en worden doelen bijgewerkt of bevestigd. Ruiters rijden zolang als het nodig is met één op één begeleiding. Bij sommige ruiters zijn naast de instructrice zelfs twee extra begeleiders betrokken. Het rijden van de ruiter staat voorop, daarna wordt er gekeken wat daarvoor nodig is en wordt het nodige aangeboden.

Wanneer ben je bevoegd als instructeur?

De KNHS heeft een speciaal diploma voor mensen die bevoegd zijn lessen te verzorgen voor mensen met een beperking. Het diploma is het zogeheten FPG-diploma. Juridisch gezien is het diploma niet verplicht, maar de Stichting Veilig Paardrijden noemt het diploma in ‘Het Handboek’.